Indkaldelse Generalforsamling 2019

Indkaldelse til generalforsamling i Den humanitære forening Remèts venner lørdag den 9. marts 2019 kl. 12.00 hos Anne Grethe & Niels Jørgen Jørgensen, Lindeallé 19, 8963 Auning.

Kære medlemmer,

Så er det tid til generalforsamling i Remèts venner, og det vil glæde os, hvis mange af jer kan komme. Generalforsamlingen starter med et let anretning og måske en Tuica.

Kontingent for 2019.

Kontingentet for 2019 bedes betalt inden generalforsamlingen, se nedenfor. Hvis ikke man ønsker at fortsætte sit medlemskab, eller hvis I har ændringer i adresse, telefonnummer eller mail, kan I kontakte kasserer Frank Nielsen på mail: tofteby@vip.cybercity.dk eller telefon 2863 4175.

Tilmelding:

Af hensyn til arrangementet bedes I tilmelde jer enten til Jørn Sørensen på telefon 2365 0457 eller mail: js@jsrejser.dk eller til Anne Grethe & Niels Jørgen Jørgensen på telefon 4027 5991.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Aflæggelse af revideret regnskab.
  4. Indkomne forslag

Forslag skal være bestyrelsen/formanden i hænde senest to uger før generalforsamlingen og kan fremsendes enten pr. mail til peter.hansen@youmail.dk eller pr. brev til Peter Hansen, Havtornvej 9 B, 8200 Århus N.

5. Valg til bestyrelsen

Bestyrelsen har i den foregående periode bestået af: Peter Hansen (formand), Aarhus N, Frank Nielsen, Aalborg (kasserer), Irene Hjort, Rødkærsbro, Anne Margrethe Mendel, Auning, Ivan Nielsen, Aalborg og Jørn Sørensen, Havndal. Herudover er vores rumænske koordinator Rodica Macavei medlem af bestyrelsen.

Suppleanter: Per Østergaard, Rødkærsbro og Ole Kryger Andersen, Ringe.

På valg er:

Peter Hansen, Frank Nielsen og Ivan Nielsen. Samt suppleanterne.

6. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant.

Revisorer i den forløbne periode: Benny Thomsen, Ryomgaard og Niels Jørgen Jørgensen, Auning. Suppleant: Lissy Tofteby.

7. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 600 kr. årligt pr. husstand, samt at enlige kan betale 300 kr.

8. Eventuelt.

Foreningens vedtægter kan ses på vores nye hjemmeside www.remets.dk

OBS om kontingent for 2019.

Så har vi taget hul på et nyt år samt kontingentopkrævning for dette år, som stadig er på 600 kr. pr. husstand og 300 kr. for enlige. Jeg vil bede jer indbetale inden 9. marts 2019. Jeg sender som sædvanlig FI kort til indbetaling (til dem der får dette med post), og brug venligst dette og ikke et eventuelt tidligere udsendt, da jeg kun kan se hvem, der har betalt ved hjælp af numrene på indbetalingskortet.

Men I år vil jeg også gerne modtage via Bank-overførsel til SPAREKASSEN KRONJYLLAND til konto: 9317 0003466299 her skal i huske at skrive jeres Navn i rubrikken med meddelelse til modtager – ellers kan vi ikke se hvem, der har indbetalt.

Venlig hilsen

Frank Nielsen, Kasserer i foreningen ”Reméts venner”