Generalforsamling 2019

afventer endeligt referat – personer på valg er genvalgt