Sponsor – Familie til Familie

Vi formidler direkte hjælp fra en  familie til en anden familie.

P.t. har 12 danske familier/enkeltpersoner bundet sig til at sponsere familier i Rumænien. Sponsorstøtten foregår over en længere periode, hvor familierne får et kendskab og forhold til hinanden. Således ser sponsoren udviklingen hos modtageren og kan således se at støtten hjælper. Som sponsor forpligtiger man sig til over en længere periode at følge modtagerne og give sponsorpakke en gang i kvartalet. 

Tidligere blev sponsorpakken sendt fra Danmark til Rumænien med Jsrejser, der tidligere arrangerede rejser til Rumænien med bustransport. I dag foregår det pr. fly og pakkerne kan derfor ikke medbringes. I stedet betales kr. 500,- i kvartalet, hvorefter Rodica foretager indkøb og distribution i Rumænien.

Som sponsor følges modtagerfamilien og når der er familiebegivenheder får man kendskab til disse. Det giver anledning til ekstra støtte afhængig af situationen og sponsorens indstilling. Der kan lejlighedsvis medbringes udstyr/pakker fra Danmark, hvis der er noget, som man ved vil kunne gøre stor gavn.

Der er børn i de 12 modtagerfamilier. Foreningen arrangere hvert år en ferietur for disse, således at de også får nogle oplevelser som hos andre mere velstillede familier.

Det er foreningen der står for disse ferier, ligesom foreningen også understøtter, hvor sponsoren ikke har muligheden.