Børnehjem

Nedenstående informationer er skrevet i 2008 – de er ikke længere aktuelle, da foreningen ikke længere har aktiv kontakt til børnehjemmet – børnehjemmet var tidligere en stor del af arbejdet i foreningen. Der er givet meget hjælp, og der har været en positiv udvikling i Rumænien, så nu kan de klare sig uden vores hjælp.

Børnehjemmet i Stremt

Fra 2008

I begyndelsen var det et spørgsmål om at bidrage til at skaffe mad til børnene, suppleret med tøj og andre fornødenheder. På nuværende tidspunkt er disse behov dækket og kommunen/amtet er bedre stillet så de normale driftstilskud til livets opretholdelse kommer som lovet.

Bygningerne

Vi påbegyndte for en del år siden et projekt med forbedring af bygningerne på børnehjemmet, og det er vi nået ret langt med.

Vi fik udskiftet fyret og forbedret vandforsyningen til børnehjemmet. Vi fik også installeret en generator, som kan forsyne med elektricitet, når dette svigter fra elværket. Vi har fået repareret taget så det ikke regner ind, og som forlængelse af dette har vi fået isolering på loft og i vægge samt udskiftning af udtjente radiatorer, så vi kan spare på udgifterne til opvarmning. Dette betyder, at børnene om vinteren ikke behøver at sidde med overtøj på inde i stuen når de skal lave lektier o.l.

Som noget af det første fik vi også gennemført en modernisering af toilet og badeforhold på børnehjemmet. Herudover er der foretaget udskiftning af vinduer og døre, nyt gulv i opholdstuen, sænkning af lofter og isolering i alle rum, el-arbejde og maling, lamper osv. Vi har også fået moderniseret vaskeri og køkken, og der er installeret internet og PC’er, så børnene kan anvende dette i forbindelse med deres skolegang mv.

Efter rumænsk standard er børnehjemmet ved at være i en acceptabel stand, men der er løbende meget vedligeholdelse. Vi må nok indse, at kloakkerne trænger til en hovedreparation, så det skal vi have set på i den nærmeste fremtid. Der er også en del reparationer efter at håndværkeren har skiftet vinduer.

Aktiviteter for børn og unge på børnehjemmet

De fysiske forhold er én ting, noget andet er dagligdagen for de børn og unge, som bor på hjemmet.

I de seneste år har vi sendt haft mulighed for at give alle børn og unge en ferietur, så de får oplevet deres eget land. De seneste år er turen gået til Sortehavet, hvor der har været mulighed for at bade mv. Det har været en stor succes hos alle. Her i 2008 blev det en rundtur i Maramures, hvor børn og unge kom til at se og opleve noget mere af deres eget land – (læs mere under nyheder). Vi synes, at de skal se nogle af de ting og steder, som mange rejsende ved JS-Rejser har oplevet gennem årene i Rumænien. Vi mener, at vi sådanne oplevelser kan være med til at skabe grobund for optimisme og udvikling.

Vores indsats fremover er meget vigtig og består både i at skabe et godt hjem med gode fysiske rammer, men også at være med til at bidrage til et godt afsæt til livet for de børn og unge vi har på hjemmet. Vi vil gerne bidrage til at det enkelte barn får mulighed for at få den bedst mulige uddannelse og helst så langt som lyst og evner rækker.

Facts om børnehjemmet

Børnehjemmet ligger i en lille landsby, der hedder Stremt, i Alba Iulia Amt. Det er midt i den del af Rumænien, som hedder Transsylvanien. Området er fattigt men også utroligt smukt, som så mange steder i Rumænien.

I begyndelsen var der 42 børn på hjemmet, men egentlig kun plads til ca. 20. Mange af de børn, der har været på hjemmet, er kommet tilbage til familie eller blevet adopteret af rumænske familier, der har det fornødne overskud til adoption.

På nuværende tidspunkt har børnehjemmet ændret status til børne- og ungdomspension. Det betyder, at der er sparet på medarbejdere på institutionen, men det betyder også at børnene har mulighed for at blive på hjemmet til en højere alder, og at de når de kommer videre på universitet, seminarium o.l., fortsat kan have børnehjemmet som deres hjemmebase. Det betyder meget at have et sådant holdepunkt i livet, når man er et ungt menneske uden familie udenfor institutionen.

Institutionens børn og unge er i alderen 5 – 22 år. De to ældste, Christi og Mariana, er et godt eksempel på, at det er hjælp til selvhjælp vi arbejder med. Christi er blevet udnævnt til “vicevært”, og har fået noget værktøj, så han kan lave små reparationer. Han er i øvrigt i gang med en videregående uddannelse på universitetet i Alba Iulia. Marianna går på universitetet i Cluj og bor på kollegium. Foreningen støtter med lommepenge.

På hjemmet er der en stor gruppe af unge i alderen 14 til 18 år, som dels går i skole eller er i lærer. De har også deres pligter i forhold til det daglige på hjemmet.

Alle børn og unge på hjemmet er nogle personligheder, som har en stor plads i hjertet på de af vores medlemmer, der gennem årene har deltaget i det frivillige arbejde på hjemmet. Vi håber og krydser fingre for, at det må gå dem alle godt, samt at vores hjælp kan bidrage til dette.