Årsberetning 2016

Årsberetning 2016 for Den humanitære forening Remèts venner.

Foreningens formål.

Foreningens formål er, at yde humanitær hjælp og støtte til socialt dårligt stillede personer fra

institutioner og familier med hvem foreningen har kontakt i Rumænien.

Med henblik på at give familier og børn anstændige levevilkår kan der ydes økonomisk og materiel støtte til socialt udsatte familier og personer fra institutioner primært omkring Stremt, Judetul Alba.

For at højne uddannelsesniveauet for socialt udsatte børn og unge, som foreningen har kontakt med, kan der ydes støtte til videre uddannelse. Dette være sig i form af stipendiat, kostskoleophold, tilskud til kollegium, skolepenge etc.

Der kan endvidere ydes støtte til ferieophold for børn og unge.

Ved overskud af effekter og/eller penge, vil disse gå til andre trængende i Rumænien.

Antal medlemmer.

Foreningens medlemmer er grundlaget for vores arbejde, sammen med donationer og det frivillige arbejde, der bliver ydet af medlemmerne. Hovedparten af foreningens indtægter i 2016 kommer fra vores ca. 90 medlemmer. Medlemskontingentet på 600 kr. årligt dækker hele husstanden. Enlige kan betale 300 kr. årligt.

Herudover har foreningen i 2016 modtaget donationer fra medlemmer, foreninger og enkeltpersoner.

Generalforsamlingen i 2016 og bestyrelsen.

Generalforsamlingen i Den humanitære forening Remèts venner blev afholdt lørdag den 5. marts 2016 i Auning.

På valg til bestyrelsen var: Svend Erik Pedersen, Vrinners, Anne Margrethe Mendel, Auning og Jørn Sørensen, Havndal. Svend Erik Pedersen stoppede i bestyrelsen efter mange års virke, og i stedet blev valgt Irene Hjort. Anne Margrethe Mendel og Jørn Sørensen blev genvalgt.

Som suppleanter blev valgt Poul Bengt Petersen, Vejle og Rasmus Molbo, Randers.

Bestyrelsen har i 2016 bestået af:

Peter Hansen (Formand)

Frank Nielsen (Kasserer)

Jette Mikkelsen

Irene Hjort

Anne Margrethe Mendel

Jørn Sørensen (Koordinator)

Suppleanter:

Poul Bengt Petersen

Rasmus Molbo

 

Bestyrelsen konstituerede sig med Peter Hansen som formand og Frank Nielsen som kasserer. Jørn Sørensen blev koordinator og sekretær. Foreningens koordinator i Rumænien er Rodica Macavei.

Som revisorer blev genvalgt Benny Thomsen, Ryomgaard og Niels Jørgen Jørgensen. Lissy Tofteby blev genvalgt som suppleant.

Formanden takkede på bestyrelsens vegne medlemmerne for deres bidrag og interesse. Der var også en særlig tak til Svend Erik Pedersen for hans arbejde i bestyrelsen, og ikke mindst for de mange arbejdsture til Rumænien, som han har deltaget i.

Der var også tak til de danske sponsorfamilier, dem der har bidraget med donationer samt de medlemmer, der har deltaget på vores arbejdshold, og har ydet en kæmpe indsats med renovering af husene i Rumænien. Og ikke mindst var der tak til Rodica Macavei og Jørn Sørensen for deres store arbejde for foreningen i Rumænien. En særlig tak blev rettet til Carmen Vele og JS rejser, som har doneret et flot overskud fra salg i bussen samt velvilligt transporteret pakker fra sponsorfamilier og andet til Rumænien.

Bestyrelse har holdt ordinære møder i den forløbne periode og har løbende haft dialog gennem telefon og mail. Formand, kasserer og koordinatorer samt koordinator i Rumænien har mødtes i Danmark og Rumænien, og er i jævnlig kontakt i forhold til foreningens virke.

Tilskud fra Kulturministeriets pulje til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (tips- og lottomidler).

Foreningen fik i 2016 et tilskud på i alt 17.305,78 kr. fra Kulturministeriets pulje til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål. Bevillingen skal bruges inden 31. oktober 2017 indenfor en række godkendte formål.

Foreningens aktiviteter i 2016.

Foreningens aktiviteter i 2016 har især koncentreret sig om hjælp til socialt dårligt stillede familier, samt istandsættelse af familiernes huse samt koordinering af pakker og andet fra de enkelte familiers danske sponsorfamilier. Familierne i Rumænien er udvalgt i et samarbejde mellem vores koordinatorer og de lokale myndigheder.

Hjælpen til familierne vedrører en lang række formål eksempelvis læge- og tandlægeudgifter, udgifter til børnenes transport til skole, støtte til unge på videregående uddannelse, skoleudgifter og ekstra undervisning til elever med særlige behov, eller hjælp til ekstraundervisning i forbindelse med afgangseksamen.

Det kan fremhæves, at foreningen hjælper med udgifter til transport til og fra skole, da der ikke er gratis skolebus, som vi kender det i Danmark. Mange af de børn og unge vi hjælper ville ikke komme på videregående uddannelse uden vores hjælp, da skoler og uddannelsesinstitutioner ligger langt fra hjemmet.

Vores koordinator Rodica gør en stor indsats i forhold til familiernes sundhed herunder hjælp i forbindelse med sygdom, men også med at motivere børnene i forhold til at børste tænder og til at gå til tandlæge. Der samarbejdes med en lokal tandlægeklinik, som har en god standard, men det bliver aldrig en af børnenes yndlingsaktiviteter. Almindelig lægebesøg kan der også være udgifter til – især hvis man skal have lavet noget. Og udgifter til medicin er altid et problem.

I 2016 har foreningen haft et arbejdshold i Rumænien i maj, men der er også givet hjælp til materialer og i nogle tilfælde anvendt lokale håndværkere.

En stor aktivitet i 2016 har været ferieophold/sommerlejer for børn fra socialt dårligt stillede familier. Der redegøres nærmere nedenfor.

Familie til familie sponsorater.

Foreningen har et projekt med “familie til familie sponsorat”, hvor en dansk familie sponserer en konkret rumænsk familie. Det foregår på den måde, at foreningens repræsentant sammen med desociale myndigheder udvælger trængende familier.

Foreningen undersøger behovene ved den enkelte familie, og formidler hjælpen mellem de to familier. Det kan være hjælp i form af at der bliver betalt for medicin, en elregning, skolepenge, hjælp til husleje, og der er blevet sendt pakker fra Danmark 4 gange om året. Det kan også være hjælp til indkøb køleskab eller vaskemaskine.

Vi hjælper dér hvor de lokale myndigheder ikke kan eller skal hjælpe, og vi søger at holde en dialog.

Foreningens rumænske koordinator Rodica Macavei har sammen med koordinator Jørn Sørensen den primære kontakt til familierne, og ser hvor der er behov for hjælp. Vores koordinator Rodica har stor indsigt i det social system og hjælper også familierne med at søge den støtte, de er berettiget til. Der kan være tale om pension eller andre ydelser, og det er svært for mange at finde ud af reglerne.

Det er vigtigt for foreningen, at der arbejdes på at familierne kan klare sig selv uden vores hjælp.

Derfor støtter og motiverer vores koordinatorer familierne i forhold til at finde beskæftigelse og uddannelse. Nogen har behov for mere ”motivation” end andre – hvilket Rodica er meget opmærksom på! I visse tilfælde er vi nødt til at sige fra, men det er heldigvis sjældent, at det kommer så vidt. I 2016 er der familier, som har fået en indkomst, så de kan klare sig selv, og de danske sponsorfamilier har fået en ny familie. Børnene fra de nye familier var med på sommerferieturen, og det gik rigtig godt. Vores koordinator beskriver dem som nogle herlige børn, men at de bor under nogle forhold, som man gjorde nogle steder på landet for 100 år siden i Danmark.

Der er jævnlig besøg ved vores familier i Stremt kommune – nogen gange er der forhold, som gør, at der er behov for tæt kontakt til en familie. Foreningen har heldigvis et netværk lokalt, som kan træde til, hvis der er behov for det. Det kan eksempelvis være transport til sygehus eller indkøb af medicin.

Hertil kommer en særlig udfordring, da en del unge i en tidlig alder får børn og skal stifte familie.

Der afleveres pakker 4 gange om året. Herudover var Jørn Sørensen og Rodica op mod jul rundt med julegaver og julegodter.

Foreningen får mange positive tilkendegivelser fra familierne i Rumænien, som er dybt taknemmelige for hjælpen.

Reparation af de socialt dårligt stillede familiers boliger.

Mange af familiernes boliger er så ringe, at de ikke er egnede til bolig for mennesker og slet ikke børn.

Der er tale om familier som intet eller meget lidt har. Det kan også være enlige forsørgere, som har været ramt af sygdom og/eller arbejdsløshed. I heldigste fald får de føden, men de har ikke så de kan reparere et tag eller udskifte en kakkelovn.

Projekterne gennemføres hovedsagelig ved at sende frivillige, ulønnede håndværkere og hjælpere dernede i henholdsvis 2 og 3 uger. Hvis det er muligt skal familien hjælpe til.

I 2016 har der kun været arrangeret arbejdstur i foråret. Men herudover har vores koordinatorer forestået, og har haft tilsyn med nogle projekter, hvor der anvendes lokale håndværkere og familierne til dels hjælper til i det omfang de er i stand til det.

Vi har fået nyt tag på familien Sârbs hus, og en del af trækonstruktionen skulle også skiftes. Der er blandt andet lagt tag på et hus, samt repareret et andet som var uegnet til beboelse og hvor et af familiemedlemmerne var ramt af meget alvorlig sygdom. Herudover er der ydet hjælp til forskellige byggematerialer.

 

Sponsortur i 2016.

I august/september 2016 havde foreningen for arrangeret en sponsortur, hvor de danske sponsorer for egen regning kunne deltage i børnenes sommerferietur. På den måde fik man mulighed for at være sammen med børnene, men turen og aktiviteterne var tilrettelagt med fokus på børnene.

De 11 danske deltagere var med bus fra Danmark, da JS rejser havde en tom returbus. Det gav mulighed for at fylde den med en masse sager fra Danmark.

 

Ferieophold for børn i 2016

Ferieophold for børnene gik også i 2016 naturområdet Baile Olanesti i Sydkarpaterne. Formålet er at give børn og unge fra fattige familier en ferie, som de ellers ikke har mulighed for.

I det følgende gives et kort resume af turen:

Lørdag den 27. august blev børnene hentet af Milo og hans bus. Milo har været med i mange år, og er en chauffør ud over det sædvanlige. Han er god til at være en del af vores team og deltager i alt sammen med os og børnene, inkl. gymnastik hver morgen. Efter at have læsset ting fra Danmark af gik turen til landsbyen Sibiel. Her spiste vi frokost og slappe lidt af. Derefter kørte vi til kurhotellet Baila Olanesti og fik fordelt værelserne. Efter aftensmad var der almindelig hygge.

Søndag var der en travetur for dem der har lyst, og der var spisning på en lokal restaurant. Herefter var der badning for dem, der havde lyst. Og der var arrangeret forskellig hobbyaktiviteter for de mindste – arbejde med perler mv. Børnene var nemme at have med at gøre, var høflig og opførte sig perfekt. Rodica havde også nogle regler, der skulle følges, og det blev de.

 

Mandag var der bytur i Râmnicu Vâlcea, det er hovedbyen i området. Derefter hjem til badning eller hvad man har lyst til, og de mindre lavede hobby ting sammen med de voksne.

Tirsdag var der besøg i en stor saltmine Ocnele. Der blev spist frokost i minen, og det var meget specielt. Da vi kom hjem gik de store børn i svømmehal.

Onsdag til Curtea de Arges. Byen er den gamle hovedstad i det daværende fyrstedømmer Valahia (Tara Romaneasca). Vi besøgte stedet hvor Kongen havde boet, et helt ekstraordinært kloster. Her ligger også kongerne fra Rumænien begravet. Efter hjemkomsten stod den igen på badning og hobby aktiviteter.

Torsdag var der fri hele dagen. Vi spiste frokost på en restaurant i området, hvor der er mange aktiviteter, men det kostede penge alt sammen. Men alle børnene havde fået lommepenge af 2 omgange, så de ikke brugte dem alle sammen med det samme. Valentina styrede økonomien for de små. Vores hjælper Valentina var tidligere er en pige fra Tulcia. Mange kender hende fra hotel Europolis, hvor hun var tjener. Nu læser hun til sygeplejerske med børn som speciale. Om aftenen var der fest, da det var den sidste aften på hotellet.

Fredag var der afgang og der var arrangeret afskedsfrokost hos familien Morusca i Geoagiu de Sus.

Efter frokost skulle vi desværre til at sige farvel og på gensyn til børnene, som blev sat af 3 forskellige steder.

 

De danske sponsorfamilier kørte videre til Cluj og overnattede inden de skulle med fly hjem tidligt næste morgen Det var herlig at se hvor glad børnene var for turen. Det ville de aldrig kunne komme uden vores forening. På vegne af børnene og deres forældre sendes en stor tak til alle, der er medlem af vores forening og ikke mindst alle, der var med på turen.

Særlige aktiviteter i 2017.

I 2017 sker der en ændring i forhold til sponsorfamilierne, da vi ikke længere kan få transporteret pakker med bussen fra JS Rejser, som er gået over til fly. Bestyrelsen vil i dialog med sponsorfamilierne finde en løsning, hvor vi i højere grad må købe tingene i Rumænien.

Bestyrelsen vil i 2017 have særlig fokus på uddannelse og arbejde.

Der er planlagt en særlig sponsortur hvor vi igen i år er med på ferietur med børnene, samt kommer på besøg hos de rumænske familier. Der holdes også en sommerfest for familier og børn i Geoagiu de Sus. Den humanitære tur i 2017 bliver 12 på dage med afgang fra Billund d. 30. august og retur fra Cluj d. 10. september.

Eventuelle beløb kan indsættes på konto: Sparekassen Kronjylland 9329-0003466299