Årsberetning 2015

Årsberetning 2015 for Den humanitære forening Remèts venner.

 

Generalforsamlingen i 2015 og bestyrelsen.

Generalforsamlingen i Den humanitære forening Remèts venner blev afholdt den 14. marts 2015 i Auning.

 

På valg til bestyrelsen var: Peter Hansen, Aarhus N, Jette Mikkelsen, Arden, Frank Nielsen, Aalborg, som blev genvalgt. Som suppleanter blev valgt Rasmus Molbo, Randers og Irene Hjort.

 

Bestyrelsen har i 2015 bestået af:

Peter Hansen (Formand)

Frank Nielsen (Kasserer)

Jette Mikkelsen

Svend Erik Pedersen

Anne Margrethe Mendel

Jørn Sørensen (Koordinator)

Suppleanter:

Rasmus Molbo

Irene Hjort

 

Bestyrelsen konstituerede sig med Peter Hansen som formand og Frank Nielsen som kasserer. Jørn Sørensen blev koordinator og sekretær. Foreningens koordinator i Rumænien er Rodica Macavei. Som revisorer blev nyvalgt Benny Thomsen, Ryomgaard og Niels Jørgen Jørgensen blev genvalgt. Lissy

Tofteby blev genvalgt som suppleant. Bestyrelse har holdt ordinære møder i den forløbne periode og har løbende haft dialog gennem telefon og mail. Formand, kasserer og koordinatorer samt koordinator i Rumænien har mødtes i Danmark og Rumænien, og er i jævnlig kontakt i forhold til foreningens virke.

Formanden takkede på bestyrelsens vegne medlemmerne for deres bidrag og interesse. Der var også tak til de danske sponsorfamilier, dem der har bidraget med donationer samt vores arbejdshold, der har ydet en kæmpe indsats med renovering af husene i Rumænien. Og ikke mindst var der tak til

Rodica Macavei og Jørn Sørensen for deres store arbejde for foreningen i Rumænien – uden deres indsats var der ingen forening.

En særlig tak blev rettet til Carmen Vele og JS rejser, som har doneret et flot overskud fra salg i bussen samt velvilligt transporteret pakker og andet til Rumænien.

 

Tilskud fra Kulturministeriets pulje til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (tips- og lottomidler).

Foreningen fik 8. oktober 2015 bevilget et tilskud for 2015 på i alt 20.085,27 kr. fra Kulturministeriets pulje til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål. Bevillingen skal bruges inden 31. maj 2016 indenfor en række godkendte formål.

 

Foreningens aktiviteter i 2015.

Foreningens aktiviteter i 2015 har især koncentreret sig om hjælp til familier, istandsættelse af familiernes huse samt koordinering af pakker og andet fra de enkelte familiers danske sponsorfamilier. Familierne i Rumænien er udvalgt i et samarbejde mellem vores koordinatorer og de lokale myndigheder. Hjælpen til familierne vedrører en lang række formål eksempelvis læge- og tandlægeudgifter, udgifter til børnenes transport til skole, støtte til unge på videregående uddannelse, skoleudgifter og ekstra undervisning til elever med særlige behov, eller elever som skal klare deres afgangseksamen. Det kan fremhæves, at foreningen hjælper med udgifter til transport til og fra skole, da der ikke er gratis skolebus, som vi kender det i Danmark. Mange af de børn og unge vi hjælper ville ikke komme på videregående uddannelse uden vores hjælp, da skoler og uddannelsesinstitutioner ligger langt fra hjemmet.

Tandlæge er fortsat en stor aktivitet og Rodica kæmper en kamp i forhold til at motivere børnene – både i forhold til at børste tænder og til at gå til tandlæge. Det er slet ikke så selvfølgeligt at passe sine eller sine børns tænder, som vi gør i Danmark og tandlægebesøg er ikke børnenes yndlingsaktivitet). Der samarbejdes med en lokal tandlægeklinik, som har en god standard. Almindelig lægebesøg kan der også være udgifter til – især hvis man skal have lavet noget. Og udgifter til medicin

er altid et problem. I 2015 har foreningen haft arbejdshold i Rumænien. Både for at lave reparationer og forbedre de sanitære forhold En stor aktivitet har også været ferieophold/sommerlejer for børn fra socialt dårligt stillede familier. Der redegøres nærmere nedenfor.

 

Familie til familie sponsorater.

Foreningen har et projekt med “familie til familie sponsorat”, hvor en dansk familie sponserer en konkret rumænsk familie. Det foregår på den måde, at foreningens repræsentant sammen med de sociale myndigheder udvælger trængende familier. Foreningen undersøger behovene ved den enkelte familie, og formidler hjælpen mellem de to familier. Det kan være hjælp i form af at der bliver betalt for medicin, en elregning, skolepenge, hjælp til husleje, og der bliver sendt pakker fra Danmark 4 gange om året. Det kan også være hjælp til indkøb køleskab eller vaskemaskine.

Vi hjælper dér hvor de lokale myndigheder ikke kan eller skal hjælpe, og vi søger at holde en dialog. Foreningens rumænske koordinator Rodica Macavei har sammen med koordinator Jørn Sørensen den primære kontakt til familierne, og ser hvor der er behov for hjælp. Vores koordinator Rodica har stor indsigt i det social system og hjælper også familierne med at søge den støtte, de er berettiget til. Der kan være tale om pension eller andre ydelser, og det er svært for mange at finde ud af reglerne. Herudover støtter og motiverer vores koordinatorer familierne i forhold til at finde beskæftigelse og uddannelse. Nogen har behov for mere ”motivation” end andre – hvilket Rodica er meget opmærksom på! Rodica er således en uvurderlig hjælp, og i 2015 har hun fået en del hjælp af Victoria, som træder mere og mere til, og hjælper hvor hun kan. Victoria har foreningen haft kontakt til i mange år. Hun går nu på universitetet, og hendes villighed til at hjælpe er stor – ligesom hendes evner. Vi er i gennemsnit på besøg ved vores familier i Stremt kommune en gang om måneden og aflevere pakker 4 gange om året. Herudover var Jørn Sørensen og Rodica op mod jul rundt med julegaver og julegodter. Foreningen får mange positive tilkendegivelser fra familierne i Rumænien, som er dybt taknemmelige for hjælpen.

 

Reparation af de socialt dårligt stillede familiers boliger.

Mange af familiernes boliger er så ringe, at de ikke er egnede til bolig for mennesker og slet ikke børn. Der er tale om familier som intet eller meget lidt har. Det kan også være enlige forsørgere, som har været ramt af sygdom og/eller arbejdsløshed. I heldigste fald får de føden, men de har ikke så de kan reparere et tag eller udskifte en kakkelovn. Projekterne gennemføres hovedsagelig ved at sende frivillige, ulønnede håndværkere og hjælpere dernede i henholdsvis 2 og 3 uger. Hvis det er muligt skal familien hjælpe til.

I 2015 har der været arrangeret arbejdsture i både foråret og efteråret. Der er færdiggjort projekter fra 2014, med indlægning af vand og reparation af køkken hos en familie i Geomal. Herudover er der lavet toilet og badeforhold ved en børnefamilie, hvor der i 2016 også skal ses på et utæt tag. Herudover er der ydet hjælp til udskiftning af vinduer og døre ved andre familier, ligesom der er hjulpet med bygematerialer.Vores arbejdshold har i flere tilfælde fået hjælp et par lokale unge mennesker, især til det tungere arbejde med tag mv. Foreningen tager udfordringerne op i den takt de kan gennemføres.

 

Sponsortur i 2015.

I juli 2015 havde foreningen for arrangeret en sponsortur, hvor de danske sponsorer var rundt og besøge de rumænske familier. Der var også fælles aktiviteter med familierne og en fælles eftermiddag med grill og hygge. Deltagerne afholdt selv udgifter til turen. I bussen var der også en mængde tøj, sko og legetøj, som blev fordelt den sidste dag sammen med familierne.

 

Ferieophold for børn i 2015

Ferieophold for børnene gik i slutningen af august til naturområdet Baile Olanesti i Sydkarpaterne. Formålet er at give børn og unge fra fattige familier en ferie, som de ellers ikke har mulighed for. Rodica havde lavet et fantastisk program med fritidsaktiviteter, udflugter og ikke mindst badning, som

er det bedste børnene ved. Jørn og Jette fra Fyn var med som hjælpere, og Victoria var også en stor hjælp med børnene, hun var der bare når der var brug for det.

I det følgende gives et kort resume af turen:

Efter at have hentet børnene i Stremt med bus blev der gjort stop i Sibiu, her var der rundvisning i byen, og Rodica fandt et sted hvor vi kunne få pizza. Der blev holdt pause ved klostret Cozia, hvor der var is. Hen på eftermiddagen ankom vi til Bâile Olânesti. Vi havde ½ pension på hotellet, og det fungerede fint.

Der var den følgende dag afgang til Ocnele Mari med besøg i en gigantisk saltmine. Frokosten spiste vi nede i minen ved et gigantisk langt rundbord. Derefter til byen Ràmnicu Valcea hvor de store børn gik i byen, og de små legede i en park. Derefter hjem i svømmehallen. De følgende dage bød på traveture gennem bakker, skov med store stigninger og derefter badning. Besøg på et keramikværksted og videre til frokost på klostret Govora. Derefter hjem til et par badetimer. Udflugt til Curtea De Arges. Her besøgte vi et muserum/ruin, hvor tidligere konger har haft sæde. Byen har i sin tid været hovedstad i det der tidligere hed Tara Rumanisca/Valakiet. Frokost blev indtaget på en fin restaurant med suppe, steg og is. Den sidste aften var der efter middagen forberedt bål nede ved floden, hvor der blev sunget på en lun aften medens solen gik ned bag bjergene. På hjemturen var der frokost i landsbyen Sibiel, og om eftermiddagen blev børnene sat af bussen ved deres hjem langs vejen i gennem Stremt og Geoagiu de Sus.

 

Særlige aktiviteter i 2016.

Bestyrelsen har planlagt arbejdstur til Rumænien. Familie Sarbs hus i Geoagiu de Sus skal have repareret taget. Der skal også repareres vægge ved familien Valea, og der skal lægges vand ind ved Sofia. Der er således nok at gå i gang med. Ferieturen for børnene går igen til Baile Olanesti. Der er sponsortur med afgang den 24. august og hjemkomst 3. september 2016 i samarbejde med JS rejser. Som noget nyt skal vi med bus ned og flyve hjem. På denne sponsortur kan de danske familier

være sammen med børnene fra der rumænske familier i Baile Olanesti. Prisen bliver 4.995 kr. inkl. fuld pension og udflugter. Program kan rekvireres.

 

Bestyrelsen 10. februar 2016.