Årsberetning 2017

Bestyrelsen 10. februar 2018.

Årsberetning 2017 for Den humanitære forening Remèts venner.

Foreningens formål.

Foreningens formål er, at yde humanitær hjælp og støtte til socialt dårligt stillede personer fra institutioner og familier med hvem foreningen har kontakt i Rumænien.

Med henblik på at give familier og børn anstændige levevilkår kan der ydes økonomisk og materiel støtte til socialt udsatte familier og personer fra institutioner primært omkring Stremt, Judetul Alba.

For at højne uddannelsesniveauet for socialt udsatte børn og unge, som foreningen har kontakt med, kan der ydes støtte til videre uddannelse. Dette være sig i form af stipendiat, kostskoleophold, tilskud til kollegium, skolepenge etc.

Der kan endvidere ydes støtte til ferieophold for børn og unge. Ved overskud af effekter og/eller penge, vil disse gå til andre trængende i Rumænien.

Antal medlemmer.

Foreningens medlemmer er grundlaget for vores arbejde, sammen med donationer og det frivillige arbejde, der bliver ydet af medlemmerne. Hovedparten af foreningens indtægter i 2017 kommer fra vores ca. 80 medlemmer. Medlemskontingentet på 600 kr. årligt dækker hele husstanden. Enlige kan betale 300 kr. årligt.

Herudover har foreningen i 2017 modtaget donationer fra medlemmer, foreninger og enkeltpersoner.

Generalforsamlingen i 2017 og bestyrelsen.

Generalforsamlingen i Den humanitære forening Remèts venner blev afholdt lørdag den 11. marts 2017 i Auning. Fremmødet var større end i mange år, så det har været en god ide, at holde generalforsamlingen på en lørdag, så dem langvejs fra kan deltage. Og så gør det heller ikke noget, at det nærmest bliver en familiefest med spisning og kaffebord.

På valg til bestyrelsen var: Peter Hansen, Jette Mikkelsen og Frank Nielsen. Jette Mikkelsen

genopstillede ikke. I stedet blev valgt Ivan Nielsen, Aalborg. Peter Hansen og Frank Nielsen blev

genvalgt. Som suppleanter blev valgt Poul Bengt Petersen, Vejle og Per Østergaard, Rødkærsbro.

Bestyrelsen har i 2017 bestået af: Peter Hansen (Formand), Frank Nielsen (Kasserer), Ivan Nielsen, Irene Hjort, Anne Margrethe Mendel, Jørn Sørensen (Koordinator) og Rodica Macavei (Koordinator).

Suppleanter: Poul Bengt Petersen og Per Østergaard.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Peter Hansen som formand, Frank Nielsen som kasserer og Jørn Sørensen som koordinator. Foreningens koordinator i Rumænien er Rodica Macavei.

2

Generalforsamlingen genvalgte Benny Thomsen, Ryomgaard og Niels Jørgen Jørgensen som revisorer. Lissy Tofteby blev genvalgt som suppleant.

Formanden takkede afslutningsvis dirigenten og vores værter Anne Grethe og Niels Jørgen for det fine arrangement. Formanden takkede på bestyrelsens vegne medlemmerne for deres bidrag og interesse. Der var også en særlig tak til Jette Mikkelsen for hendes indsats i de mange år i bestyrelsen.

Der var også tak til de danske sponsorfamilier, dem der har bidraget med donationer samt de medlemmer, der har deltaget på vores arbejdshold, og har ydet en kæmpe indsats med renovering af husene i Rumænien. Og ikke mindst var der tak til Rodica Macavei og Jørn Sørensen for deres store arbejde for foreningen i Rumænien. En særlig tak blev rettet til Carmen Vele og JS rejser, som har doneret overskud fra salg i bussen samt velvilligt transporteret pakker fra sponsorfamilier og andet til Rumænien.

Bestyrelsen

Bestyrelse har holdt ordinære møder i 2017 og har løbende haft dialog gennem telefon og mail. Formand, kasserer og koordinatorer samt koordinator i Rumænien har mødtes i Danmark og Rumænien, og er i jævnlig kontakt i forhold til foreningens virke.

Tilskud fra Kulturministeriets pulje til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (tips- og lottomidler).

Foreningen fik i 2016 bevilget et tilskud for 2016-2017 på i alt 17.305,78 kr. fra Kulturministerietspulje til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål. Bevillingen skulle bruges inden 31. oktober 2017 indenfor en række godkendte formål og anvendes fortrinsvis til ferieophold for børn. I 2017 fik foreningen 13. juni bevilget 11.538 kr. fra samme pulje, som skal anvendes inden 31. maj 2018. Der laves særskilt regnskabsindberetning til Kulturministeriet vedrørende dette.

Foreningens aktiviteter i 2017.

Foreningens aktiviteter i 2017 har især koncentreret sig om hjælp til socialt dårligt stillede familier, samt støtte til istandsættelse af familiernes huse samt koordinering af pakker og andet fra de enkelte familiers danske sponsorfamilier. Familierne i Rumænien er udvalgt i et samarbejde mellem vores koordinatorer og de lokale myndigheder.

Hjælpen til familierne vedrører en lang række formål eksempelvis læge- og tandlægeudgifter, udgifter til børnenes transport til skole, støtte til unge på videregående uddannelse, skoleudgifter og ekstra undervisning til elever med særlige behov, eller hjælp til ekstraundervisning i forbindelse med afgangseksamen.

Det kan fremhæves, at foreningen hjælper med udgifter til transport til og fra skole, da der ikke er gratis skolebus, som vi kender det i Danmark. Mange af de børn og unge, vi hjælper, ville ikke komme på videregående uddannelse uden vores hjælp, da skoler og uddannelsesinstitutioner ligger langt fra hjemmet.

Vores koordinatorer Rodica og Jørn gør en stor indsats i forhold til familiernes sundhed herunder hjælp i forbindelse med sygdom, men også med at motivere børnene i forhold til at børste tænder og til at gå til tandlæge. Der samarbejdes med en lokal tandlægeklinik, som har en god standard, men det bliver aldrig en af børnenes yndlingsaktiviteter. Almindelige lægebesøg kan der også være udgifter til – især hvis man skal have lægen til at gøre noget. Og udgifter til medicin er altid et problem.

I 2017 har foreningen i mindre grad end tidligere arbejdet med istandsættelse af huse. Der er dog givet hjælp til materialer mm. især i forhold til at få lagt vand ind, så de sanitære forhold kan blive bedre. Aktiviteterne har også været afhængige af hvilke kræfter, vi har haft. Det meste arbejde i Rumænien ligger på skuldrene af vores to koordinatorer. Det har bestyrelsen haft en grundig drøftelse af sidst på året, også at være mere opmærksom på, hvor man kan hjælpe og støtte hinanden.

En stor aktivitet i 2017 har været den tilbagevendende ferie for børn fra socialt dårligt stillede familier. Der redegøres nærmere nedenfor.

Familie til familie sponsorater.

Foreningen har et projekt med “familie til familie sponsorat”, hvor en dansk familie sponserer en konkret rumænsk familie. Det foregår på den måde, at foreningens repræsentant sammen med de sociale myndigheder udvælger trængende familier.

3

Foreningen undersøger behovene ved den enkelte familie, og formidler hjælpen mellem de to familier. Der bliver også indkøbt pakker med mad og andre fornødenheder i Rumænien 4 gange om året. Tidligere kunne der sendes pakker fra Danmark med JS rejser, men efter overgangen fra bus til fly er det ikke en mulighed. Det kan også være tale om hjælp i form af, at der bliver betalt for medicin, en elregning, skolepenge samt indkøb af køleskab eller vaskemaskine. Foreningen kan også konkret hjælpe i forhold til disse områder, da behovene og udgifterne kan være forskellige.

Vi hjælper dér hvor de lokale myndigheder ikke kan eller skal hjælpe, og vi søger at holde en dialog. Foreningens rumænske koordinator Rodica Macavei har sammen med koordinator Jørn Sørensen den primære kontakt til familierne, og ser hvor der er behov for hjælp. Vores koordinator Rodica har stor indsigt i det social system og hjælper også familierne med at søge den støtte, de er berettiget til. Der kan være tale om pension eller andre ydelser, og det er svært for mange at finde ud af reglerne.

Foto: Rodica og Maria

Det er vigtigt for foreningen, at der arbejdes på at familierne kan klare sig selv uden vores hjælp.Derfor støtter og motiverer vores koordinatorer familierne i forhold til at finde beskæftigelse og uddannelse. Nogen har behov for mere ”motivation” end andre – hvilket Rodica er meget opmærksom på! I visse tilfælde er vi nødt til at sige fra, men det er heldigvis sjældent, at det kommer så vidt.

Der er jævnlig besøg ved vores familier i Stremt kommune – nogen gange er der forhold eksempelvis alvorlig sygdom, som gør, at der er behov for tæt kontakt til en familie. Foreningen har heldigvis et netværk lokalt, som kan træde til, hvis der er behov for det. Det kan eksempelvis være transport til sygehus eller indkøb af medicin. Hertil kommer en særlig udfordring, da en del unge i en tidlig alder får børn og skal stifte familie.

I april var Jørn og Rodica samt et lille arbejdshold inviteret til barnedåb, da en af de unge piger havde fået en lille. Den danske sponsorfamilie og foreningen hjalp i forhold til barnevogn og andet. Jørn og Rodica skulle være gudforældre – ifølge Jørn kan det være en bekostelig affære, da der findes traditioner for, hvem der skal betale gildet.

I 2017 er der familier, som har fået en indkomst, så de kan klare sig selv, og de danske sponsorfamilier har fået en ny familie. Der er således kommet 4 nye familier til, som bor i nogle meget ringe boliger. En af familierne bor langt ude på landet og har det svært. Børnene har langt til skole. De ældste af børnene fra de nye familier var med på ferieturen, og siges at være nogle herlige børn, som faldt godt ind i fællesskabet.

Året igennem har Rodica og Jørn kørt pakker ud til alle familier. I slutningen af året rejste Rodica tilbage til Rumænien og sørgede for at familierne fik hjælp til jul i form af mad, julegaver og julegodter. Rodica klarede det hele med hjælp fra en af vores lokale støtter Victoria (en ung pige vi tidligere har hjulpet medens hun gik på universitet) samt medlemmer af Rodicas familie, som også sponserede frugt og juleslik til alle børnene.

De lavede en slags julestue i Jørns sommerhus ”Slottet” i Geoagiu de Sus. Så stor tak til Rodica, hendes familie samt Victoria. Foreningen får mange positive tilkendegivelser fra familierne i Rumænien, som er dybt taknemmelige for hjælpen.

Ferieophold for de rumænske børn og sponsortur 2017.

I august/september 2017 havde foreningen for arrangeret en sponsortur, hvor de danske sponsorer for egen regning kunne deltage i børnenes sommerferietur. På den måde fik man mulighed for at være sammen med børnene, men turen og aktiviteterne var tilrettelagt med fokus på børnene.

5

Vel ankommen til Cluj lufthavn tirsdag den 29. august tog de danske deltagere sammen med Jørn og Rodica med bus til Stremt hvor alle 21 børn kom på bussen sammen med en repræsentant for de rumænske familier. Så gik det syd på til Hotel Parang i naturområdet Baile Olanesti i Sydkarpaterne.

Det var ikke verdens bedste hotel, men værelserne var ok.

Vores nye chauffør viste sig at være rigtig god og deltog i aktiviteterne. Rodica havde som traditionen byder gymnastik med børnene om morgenen. Der var en masse hobbyting med fra Danmark, så når vi kom hjem om eftermiddagen, gik de voksne i gang med at lave hobbyaktiviteter med børnene. Det var helt fantastisk at se, hvor det interesserede børnene. De større børn/unge mennesker gik til svømmepølen og boltrede sig i vandet. Dette er nok den mest populære aktivitet.

Onsdag var der udflugt. Desværre var den grotte, vi skulle se, lukket på grund af strømsvigt og turen gik så til Horezu, hvor der er mange keramikværksteder og forretninger. Det var rigtig interessant. På et glaspusteri fik børnene en glaskugle med deres navn på. Vi fik en lille demonstration om, hvordan man laver vaser og alle børnene fik lov at lave en lille krukke. Efter frokost var der frit slag til at gå rundt i byen og shoppe.

Torsdag var der traveture i området. Vi kom tæt på et område hvor Præsident Ceausescu havde hus i hans storhedstid, og vi fik frokost på en dejlig terrasse.

Fredag kørte vi til storbyen Râmnicu Vâlcea. Her besøgte vi etnografisk muserum, det var vældig interessant. Da det var på børnenes præmisser spiste vi på Mc Donalds, men det blev en rigtig fin oplevelse, og en af de ansatte kom med balloner og masker til børnene. Herefter var det hjem til håndarbejde og svømning/badning.

6

Lørdag kørte vi til Ocnele Mari, hvor der er en kæmpe saltmine, som vi besøgte. Vi spiste frokost der nede. Da vi kom hjem gik Rodica en tur med børnene, og de kunne lege i en park hvor man kunne leje cykler, pedalbiler m. m.

Søndag kørte vi til den gamle kronings by Curtea de Arges. Det er her, at den rumænske royale familie ligger begravet, senest prinsesse Anne som døde sidste år i august. Jørn underviste børnene i de europæiske kongehuses historie og forbindelsen mellem det rumænske og det danske kongehus. Efter sigende var det et af højdepunkterne den dag. Men alt har jo en ende, og tilbage på hotellet var der hobby arbejde og svømning, som skulle gøres.

Mandag var fridag. Der blev laver hobby arbejde og svømmet. Det er en tradition på ferieturene, at alle får en hemmelige ven, som man godt må hygge lidt om i løbet af ferien. Om aftenen havde vi afslutning, og alle skulle købe en lille gave til sin hemmelige ven, når det blev afsløret, hvem det var.

Det blev en rigtig hyggelig aften.

Næste morgen skulle der pakkes, og kl. 10 var der afgang. Vi spiste frokost i landsbyen Sibiel. Vel ankommen til Stremt og Geoagiu de Sus fik vi læsset af, og forældrene kom efter deres børn.

Danskerne blev indlogeret i Jørns sommerhus, ved familien Morusca og andre familier i i Geoagiu de Sus.

7

Onsdag var alle rundt og besøge deres sponsorfamilie. Det var hyggelig at besøge de familier, som vi sponsorere, og vi fik frokost ved en af de rumænske familier. Vi var også en tur på det nærliggende kloster, og derefter var der fri, indtil vi igen skulle have aftensmad ved Ionel og Fiica.

Torsdag var vi ude og købe en masse ind til næste dag.

8

Fredag mødes alle ved Slottet (Jørns sommerhus) kl. 10 for at opstille borde m.m. Og kl. 13 kom alle børnene og deres forældre til en festlig dag. Vi var nok ca. 60 mennesker. Der blev lavet mad og grillet til alle gæsterne, og senere var der kaffe og brød. Det blev en rigtig god eftermiddag, hvor de rumænske og danske familier var samlet om en fælles sag – at give børnene en god oplevelse. Børnene har ellers ikke økonomisk mulighed for at komme på en ferie. og ikke mindst vores koordinator Rodica, som er vores primus motor.

Næste dag kørte danskerne til Cluj, hvor der var fælles spisning og hygge, inden man skulle med fly til Danmark tidligt næste dag. Jørn og Rodica kørte tilbage til ”Slottet” for at ordne nogle ting for Remets venner, og gøre klar til deres motorcykeltur på 4000 km – men det er en anden historie.

På vegne af børnene og deres forældre sendes en stor tak til alle, der er medlem af vores forening og ikke mindst alle, der var med på turen. Og ikke mindst vores koordinator Rodica, som er vores primus motor og gør det hele muligt.

Særlige aktiviteter i 2018.

I 2018 vil bestyrelsen have særlig fokus på uddannelse af familiernes børn samt at få dem i arbejde, så de kan klare sig selv.

Der vil stadig i en vis grad være fokus på at familierne har acceptable boligforhold, især i form af rent vand og sanitære forhold.

Der er planlagt en særlig sponsor tur hvor vi igen i år er med på ferietur med børnene, samt kommer på besøg hos de rumænske familier. Der holdes også en sommerfest for familier og børn i Geoagiu de Sus. Turen i 2018 bliver på 11 dage med afgang fra Billund d. 24. august og retur fra Cluj d. 3. september. Turen går til et nyt området Geoagiu Bai, Hunedoara. Der bliver bl.a. besøg i byerne Sibiu, Sebes, Orastie og Deva, samt besøg på Corvin Slottet og grotten Scarisoara. Og der er sat masser af tid af til børnenes yndlingsbeskæftigelse – at plaske rundt i swimmingpoolen.