Remets Venner
Menu
Økonomi

Foreningens økonomi skal hvile i sig selv, og udgifter og indtægter vil ofte ophæve hinanden. Dog han der være "lidt" på bogen, da indtægterne kommer før der kan afholdes udgifter.

Indtægter:

Medlemskontingent
Tipsmidler
Loppemarked -
Salg kaffe, vand mm. v/
http://www.jsrejser.dk/
Andet

Udgifter:

Feriekoloni
Medicinhjælp
Uddannelsesstøtte
Boligforbedring
Andet

Ud over ovenstående varetager foreningen formidling af den direkte sponsorstøtte. Denne formidling indgår ikke i foreningens opgørelser.
Eventuelle beløb kan indsættes på konto: Sparekassen Kronjylland 9317-0003466299