Remets Venner
Menu
 Hvad er det vi mangler

Vi har gennem årene transporteret mangt og meget til Rumænien i form af tøj, legetøj, møbler osv. Det er meget dyrt at transportere ting, det koster mere end 20.000,- kr. pr. transport, så det er en aktivitet vi har sat meget i stå. Det er kommet mange praktiske problemer og krav og regler i forhold til at sende varer til Rumænien, og der er efterhånden ikke det samme behov for brugt tøj i området.

Vi har dog fortsat gavepakker med ned til familier, der er meget dårligt stillet, men det er i en størrelse hvor transporten sker enten med bussen eller med den/de private biler der kører derned.

På den baggrund prøver vi at skaffe penge, som vi kan bruge dernede. Det sker ved, at vi køber materialer produceret i Rumænien, og vi bruger i et vist omfang lokale håndværkere. På den måde hjælper de samme penge også flere gange i Rumænien.

Med den struktur og organisation vi har i Remets venner får vi også 100 % udnyttelse af pengene, da det er Carmen der udbetaler når arbejdet er udført, varen leveret o.l. Da Carmen ikke skal have indtægt ved det humanitære arbejde hun laver, bliver dine bidrag til foreningen bragt videre ubeskåret til stor glæde og gavn.

Derfor kære læser er det bedste, du kan gøre, at tiltænke os med et bidrag. Men du er selvfølgelig også velkommen til at henvende dig vedrørende andet.
Eventuelle beløb kan indsættes på konto: Sparekassen Kronjylland 9317-0003466299